Käppala

Båtsällskap

FUNKTIONÄRSLISTA 2018

STYRELSE

Ordförande Carl-G. Lönnborg

Kolmårdsvägen 8, 7tr 181 64 Lidingö Tel:766 07 71

carl-gustav.lonnborg@nova.se

   

Vice ordförande Allan Lundin

Raketstigen 8 181 57 Lidingö Tel:767 59 52

allan.lundin@swipnet.se

 

Sekreterare Per Nichols

Granbacksvägen 20 18167 Lidingö Tel.070 6255151

per.nichols@me.com

Kassör Leif Broberg

Radiovägen 21 181 55 Lidingö Tel:766 39 35

087663935@telia.com

 

Hamnkapten Rein Kuum

Kolmårdsvägen 8 181 64 Lidingö Tel:766 40 10

rein.kuum@tele2.se

 

Administrativ Hamnkapten Lars Andrén

Kolmårdsvägen 39 181 64  Lidingö Tel:766 50 90  

lars.w.andren@hotmail.com

 

Övrig ledamot (webbansvarig) Rune Torp

Radiovägen 10 181 55 Lidingö Tel:767 69 09

rune.torp@gmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Vaktchef Thomas Gilbert Reflektorstigen 2 181 55 Lidingö Tel:766 12 30

 

Vice vaktchef Bror Kuum Tivedsvägen 3 181 63 Lidingö  Mob. 070 757 77 89   

Tel:766 13 55

 

Slipförmän Bror Kuum Tivedsvägen 3 181 63 Lidingö Tel:766 13 55  070-757 77 89

Lars Köhler Kometvägen 5 181 63 Lidingö Tel:766 10 52

 

Nöjeskommitté Yvonne Jergard Kometvägen 5 181 63 Lidingö Tel:7661052

 

Revisorer Henrik Bergman Kolmårdsvägen 10 181 67 Lidingö Tel:7670622

Olle Hult Seglarvägen 40 181 62 Lidingö Tel:766 46 10

 

Repr. LBF

Carl G Lönnborg se ovan

Allan Lundin se ovan

Rune Torp se ovan

Leif Broberg se ovan

 

Valberedning Magnus Håkansson Saturnusringen 46 181 63 Lidingö Tel:766 63 86

Per Nichols Granbacksvägen 20 181 65 Lidingö Tel: 618 12 12

 

Ungdomssektion John Tengström Norrviksvägen 3 181 65 Lidingö Tel 660 48 69

Kappseglingskommittén i KBS är f.n. vilande.