Käppala

Båtsällskap

FUNKTIONÄRSLISTA 2019

STYRELSE

Ordförande Carl-G. Lönnborg

Tel:766 07 71

ordforande@kappalabatsallskap.se

   

Vice ordförande Magnus Håkansson

Tel:766 63 86

styrelse@kappalabatsallskap.se

 

Sekreterare Per Nichols

Tel:070 6255151

sekreterare@kappalabatsallskap.se

    

Kassör Leif Broberg

Tel:766 39 35

kassor@kappalabatsallskap.se

 

 

Hamnkapten Rein Kuum

Tel:766 40 10

hamnkapten@kappalabatsallskap.se

 

Administrativ Hamnkapten Lars Andrén

Tel:766 50 90  

hamnkapten@kappalabatsallskap.se

 

Övrig ledamot (webbansvarig) Rune Torp

Tel:767 69 09

styrelse@kappalabatsallskap.se

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Vaktchef Thomas Gilbert Tel:766 12 30


Vice vaktchef Bror Kuum  Tel: 070 757 77 89  


Slipförmän Bror Kuum Tel:  070-757 77 89

                     Lars Köhler Tel:766 10 52


Nöjeskommitté Yvonne Jergard Tel:7661052


Revisorer Olle Hult Tel:070 6548959

                  John Tengström Tel: 660 48 69


Repr. LBF 

Carl G Lönnborg se ovan

Olle Hult se ovan

Rune Torp se ovan

Leif Broberg se ovan


Valberedning Lars Johan Waclaw Tel: 070 8303564

                        Henrik Bergman  Tel:7670622


Ungdomssektion John Tengström Tel: 660 48 69

Kappseglingskommittén i KBS är f.n. vilande.