Käppala

Båtsällskap

 

Ordföranden har ordet

Käppala Båtsällskap KBS, är en ideell förening med syfte att tillhandahålla moderna och funktionsmässiga båtplatser för sina medlemmar till självkostnad.

Därutöver arbetar föreningen med ungdomsverksamhet, främst genom Lidingö Jolleseglare som har sin fasta bas på Bosöns Idrottsanläggning.

Föreningen stödjer även Svenska Simfrämjandet, Stockholms Seglarförbund, Skärgårdsstiftelsen och  Sjöräddningssällskapet.

De senaste åren har klubben aktivt, dock utan några ekonomiska engagemang, stött den båtbottentvätt som placerats inom KBS vattenområde. Tvätten är nu flyttad till Islingeviken. På tvättens plats har nu i stället förlagts en toalettömningspump för båtar. Pumpen har uppförts i samarbete med flera klubbar på Lidingö och första året 2015 utfördes c:a 550 tömningar. Pumpen är ansluten till komunala VA-nätet. Genom att tillhandahålla en särskild miljöcontainer ansvarar klubben för att negativ miljöpåverkan skall minskas så långt det är möjligt. Ett arbete pågår även för att minimera användningen av skadliga färger.

Genom medlemskap i Lidingö Båtförbund medverkar KBS till att samordna frågor som påverkar samtliga båtklubbar inom Lidingö Stad.

Som medlem måste man vid ansökan vara bosatt inom Käppala med närområden. Behovet av båtplatser har historiskt varit mycket stort och KBS har tillsammans med Lidingö Stad försökt att utöka antalet båtplatser så långt det har varit tekniskt möjligt.

Båtplats i KBS söks via Lidingö Båtförbund, www.lidingobf.se och klicka där på "Båtkön".

Käppalahamnen ligger strategiskt på Lidingö nära de två farlederna ut i skärgården -Skurusundet respektive Vaxholm. Hamnen är djup och har inga grund eller hinder. Därtill har hamnens uppläggningsområde ett strategiskt bra läge för att medlemmarna själv skall kunna sköta vinterförvaringen av sina båtar.

Carl-Gustav Lönnborg

Ordförande

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP

Box 3121, 181 03 Lidingö

 

E-mailadress: kappala.batsallskap@gmail.com

Käppala mars 2016