Käppala

Båtsällskap

 

KBS avgifter 2017

Inträdesavgift för ny medlem 4 000 kr

Årsavgift för medlem med eller utan båt 200 kr

Kajplatsavgift: Båtar < 2 m  1 400 kr

                         Båtar < 3 m  1 650 kr

                         Båtar => 3 m  1 950 kr

Vinterplats per kvm 50 kr

Vinterhyra i sjön 2050 kr

Slipavgift för medlem första gången utan kostnad därefter 50 kr per gång

Mastkransavgift för medlem utan kostnad

Rampavgift för medlem utan kostnad

Gästplats per dygn 100 kr och efter 7 dygn 100 kr per dygn

Skåp 50 kr

Klubbvimpel 120 kr

Mössmärke 30 kr

Tröjmärke 40 kr

Nyckel 100 kr i deposition

 

För s.k. kontraktare (icke medlemmar) gäller att sommarplats respektive vinterplats (i sjön eller på land) kostar 750 kronor utöver ordinarie avgift.

SLARVAVGIFTER

Vaktpass: Varje uteblivet vaktpass debiteras med 1 000 kr

Att inte fullgöra någon del av vakten kostar därmed 4 000 kr

(4 x 1 000)

Hamnarbete: En hamnarbetskväll ska göras. Uteblivande av båda hamnarbetskvällarna debiteras med 250 kr

Efter torrsättning:

Ej borttagna tampar på kaj och bommar debiteras med 100 kr

Påminnelseavgift debiteras med per påminnelse 200 kr