KBS aktiviteter 2015. Datum publiceras i februari/mars. 

 

Årsmöte onsdag xx mars kl 19.00

 

Vaktboken läggs ut senast  tisdag xx april

 

Sjösättning, Bortplockning lördag xx april

 

Hamnarbete onsdag x maj kl 18.00

 

Hamnarbete onsdag x september kl 18.00

 

Framplockning lördag xx september kl 10.00

 

Torrsättning lördag x oktober

 

Höstmöte onsdag x november kl 19.00

 

Årsmöte och höstmöte hålls i Villa Brevik!

 

 

Medlem som ska byta adress, telefonnummer, e-mailadress eller annan förändring ska anmäla detta skriftligen och i god tid. Uppgifterna ska skickas till kappala.batsallskap@gmail.com

Anmälan om båtbyte ska göras till administrative hamnkapten, Lars Andren, och ska innefatta uppgifter om båtmodell, längd, bredd, djupgående och vikt och ske senast 15 mars för eventuell möjlighet till plats kommande säsong.(Du kan kopiera texten på nedanstående formulär angående båtbyte eller hämta formulär i klubbhuset)

 

Passtider för sjösättning och torrsättning anslås i god tid på Klubbstugan.

 

Alla trailers och vaggor ska tydligt markeras med namn och

telefonnummer.

 

Tydlig märkning på båten var kranbanden ska placeras vid

sjösättning/upptagning är obligatoriskt av säkerhetsskäl.

 

Ett hamnarbete är obligatoriskt för alla båtägare såväl sommar- som vinterliggare.

 

Utebliven närvaro vid båda hamnarbetskvällarna debiteras med 250 kr. Glöm inte att anmäla er närvaro!

 

OBSERVERA! Ett uteblivet vaktpass debiteras med 1 000 kr.

Alla medlemmar ansvarar för fyra vaktpass.

 

Medlem som ska till eller från sin båt efter 22.00 har anmälningsplikt till

nattvakten.

 

NÖDNUMMER

Allmänt nödnummer 112

Storstockholms brandförsvar 08-454 87 00.

Gäller t ex ett utsläpp på land av olja.

Kustbevakningen Tel 08-57 89 75 00

E-post: registrator.krn@kustbevakningen.se

Gäller t ex ett utsläpp av olja i vatten.

Tekniska förvaltningen 08-731 30 00 (vxl)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 08-731 30 00 (vxl)

Händer det en olycka så vill Lidingö Stad bli informerade

 

Klicka här för att se : 

  

Avgifter 

 

Ansökan om Båt/Båtplatsbyte

 

KBS Klubbförsäkring:

 

 

 

 

 

 

Käppala

Båtsällskap