FUNKTIONÄRSLISTA 2014

 

STYRELSE


Ordförande
Carl-G. Lönnborg Kolmårdsvägen 8, 7tr 181 64 Tel:766 07 71
carl-gustav.lonnborg@nova.se   
Vice ordförande Allan Lundin Raketstigen 8 181 57 Tel:767 59 52
allan.lundin@swipnet.se
Sekreterare Pål Ljungberger S. Kungsv. 249A 181 65 Tel:766 33 34
pal@synface.se
Kassör Leif Broberg Norra Hamnpromenaden 3 181 66 Tel:766 39 35
087663935@telia.com

Hamnkapten Rein Kuum Kolmårdsvägen 8 181 64 Tel:766 40 10
rein.kuum@swipnet.se
Administrativ Hamnkapten Lars Andrén Kolmårdsvägen 39 181 64    

Tel:766 50 90  lars.w.andren@hotmail.com
Övrig ledamot (webbansvarig) Rune Torp Ceremonimästarv. 25 181 40

Tel:767 69 09   rune.torp@gmail.com


ÖVRIGA FUNKTIONÄRER


Vaktchef
Thomas Gilbert Åkerbärsvägen 23 181 64 Tel:766 12 30
Vice vaktchef Bror Kuum Tivedsvägen 3 181 63  Mob. 070 757 77 89   

Tel:766 13 55
Slipförmän Bror Kuum Tivedsvägen 3 181 63 Tel:766 13 55 
070-757 77 89
Lars Köhler Kometvägen 5 181 63 Tel:766 10 52
Nöjeskommitté Vakant

Revisorer Anna Hadenius Saturnusringen 19 181 63 Tel:766 58 35
Olle Hult Seglarvägen 40 181 62 Tel:766 46 10
Repr. LBF Carl G Lönnborg se ovan
Allan Lundin se ovan
Rune Torp se ovan
Leif Broberg se ovan
Valberedning Magnus Håkansson Saturnusringen 46 181 63 Tel:766 63 86
Per Nichols Granbacksvägen 20 181 65 Tel: 618 12 12


Kappseglingskommittén och ungdomssektionen i KBS är f.n. vilande
.

Käppala

Båtsällskap