Käppala

Båtsällskap

Ordföranden har ordet

 

Käppala Båtsällskap KBS, är en ideell förening med syfte att tillhandahålla moderna och funktionsmässiga båtplatser för sina medlemmar till självkostnad.

 

Därutöver arbetar föreningen med ungdomsverksamhet, främst genom Lidingö Jolleseglare som har sin fasta bas på Bosöns Idrottsanläggning.

.

Föreningen stödjer även Svenska Simfrämjandet, Skärgårdsstiftelsen och Sjöräddningssällskapet.

 

De senaste åren har klubben aktivt, dock utan några ekonomiska engagemang, stött den båtbottentvätt som placerats inom KBS vattenområde. På tvättens plats har istället förlagts en toalettömningspump för båtar. Pumpen har uppförts i samarbete med flera klubbar på Lidingö och brukar tömma c:a 650 båtar per säsong. Pumpen är ansluten till det kommunala VA-nätet. Genom att tillhandahålla en särskild miljöcontainer ansvarar klubben för att negativ miljöpåverkan skall minskas så långt det är möjligt. Ett arbete pågår även för att minimera användningen av skadliga bottenfärger.

 

Genom sitt medlemskap i Lidingö Båtförbund (LBF) medverkar KBS till att samordna frågor som påverkar samtliga båtklubbar inom Lidingö Stad.

 

Som medlem måste man vid ansökan vara bosatt inom Käppala med närområden. Behovet av båtplatser har historiskt varit mycket stort och KBS har tillsammans med Lidingö Stad försökt att utöka antalet båtplatser så långt det har varit tekniskt möjligt. Båtplats söker man på Lidingö Båtförbunds hemsida :


http://lidingobf.se/index.php/batkoen

 

Käppalahamnen ligger strategiskt på Lidingö nära de två farlederna ut i skärgården

-Skurusundet respektive Vaxholm. Hamnen är djup och har inga grund eller hinder. Därtill har hamnens uppläggningsområde ett strategiskt bra läge för att medlemmarna själv skall kunna sköta vinterförvaringen av sina båtar. Hamnen är väl synlig från Södra Kungsvägen och är genom sitt läge relativt skyddad från grövre brottslighet.


Under rubriken "Historia" finner du bakgrunden till hur klubben bildades. År 2020 blir klubben 73 år. Födelsedagen är den 18 juli.

 

Käppala januari 2020

 

Carl-Gustav Lönnborg

Ordförande