Käppala

Båtsällskap

DATABEHANDLING


Information om personuppgiftsbehandling

– medlemmar

Käppala Båtsällskap (KBS) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

KBS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med KBS genom att kontakta oss på kappala.batsallskap@gmail.com. Medlemskapet i KBS är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men KBS behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.


Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är  medlemsnr ,  namn ,  adress ,  e-postadress ,  telefonnummer, båt med längd och bredd, platsnummer i Käppalahamnen samt försäkringsbolag. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i KBS är laglig och följer KBS Stadgar och ordningsregler för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att KBS har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.


Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering och sköta administrationen av Din båtplats. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.


Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i

KBS IT-system som är ett system utarbetat av Svenska Båtunionen. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som  KBS samarbetar med för nödvändig

behandling för KBS räkning. Har du ett funktionärsuppdrag

kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Lidingö Båtförbund  och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och

sekretess.


Lagringstiden

KBS behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. KBS kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga

personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.


En begäran om något av det nämnda kan skickas till kappala.batsallskap@gmail.com. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella

klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna KBS medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling