FÖRSÄKRINGAR.

1. Varje båtägare ansvarar för att båten är tillfredställande försäkrad i alla delar under hela året. Detta innefattar bland annat ansvar samt sjösättnings och

uppläggningsskador.

ÖVRIGT.

1. Varje medlem är skyldig att hjälpa till med bevakningen av våra båtar sommartid som vintertid. Om någon ser något ovanligt eller okända personer i klubben skall detta noteras och rapporteras till styrelsen.

2. Varje medlem skall vara medveten om klubbområdets utsatta läge i stadsbilden och uppträda på ett sådant sätt att klubbområdet alltid ser snyggt och välvårdat ut.