Båtsällskap

Käppala

FUNKTIONÄRSLISTA 2020

STYRELSE

Vaktchef Thomas Gilbert Tel:766 12 30


Vice vaktchef Bror Kuum  Tel: 070 757 77 89  


Slipförmän Bror Kuum Tel:  070-757 77 89

                     Lars Köhler Tel:766 10 52


Nöjeskommitté Yvonne Jergard Tel:7661052


Revisorer Olle Hult Tel:070 6548959

                  John Tengström Tel: 660 48 69


Repr. LBF 

Carl G Lönnborg 

Olle Hult 

Rune Torp 

Leif Broberg 


Valberedning Lars Johan Waclaw Tel: 070 8303564

                        Henrik Bergman  Tel:7670622


Ungdomssektion John Tengström Tel: 660 48 69

Ordförande Carl-G. Lönnborg

ordforande@kappalabatsallskap.se

   

Vice ordförande Magnus Håkansson

styrelse@kappalabatsallskap.se

 

Sekreterare Per Nichols

sekreterare@kappalabatsallskap.se

    

Kassör Leif Broberg

kassor@kappalabatsallskap.se

 

 

Hamnkapten Rein Kuum

hamnkapten@kappalabatsallskap.se

 

Administrativ Hamnkapten Lars Andrén    

hamnkapten@kappalabatsallskap.se

 

Övrig ledamot (webbansvarig) Rune Torp

styrelse@kappalabatsallskap.se

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Kappseglingskommittén i KBS är f.n. vilande.