Båtsällskap

Käppala

ANSÖKAN OM BYTE AV BÅTPLATS INOM KÄPPALA

BÅTSÄLLSKAP

Om du köpt en ny båt som inte ryms på din nuvarande plats kan du ansöka om ny plats.

Du kommer att få förslag på ny plats om det blir någon ledig som har de mått som din båt

kräver. I annat fall får du själv försöka byta med någon annan båtägare. OBS !Att klubben

inte kan garantera någon plats vid båtbyte.

Datum ……………………..

Namn ………………………………………………………………………………….

Adress ………………………………………………………………………………….

Tel bost ………………………. Mobiltele …………………………………………

E-post ………………………………………………………………………………….

Nuvarande plats nr ……………………………..

Nuvarade båt

Segelbåt ……………………. Motorbåt …………….

Båtttyp …………………………………………………………………………………...

Längd ………………….. Bredd ………………… Djupgående ……………

Nyinskaffad båt

Segelbåt …………… Motorbåt ………………

Båttyp …………………………………………………………………………………

Längd …………........... Bredd ………………… Djupgående …………..

Vikt …………………..

Skicka ifylld blankett till Käppala Båtsällskap, Lars Andrén, Box 3121, 181 03 Lidingö senast

den 15 mars om du önskar erhålla en plats kommande säsong.

ANSÖKNINGSHANDLING FINNS OCKSÅ INNE I KLUBBHUSET!